Příběh soutěže...

Soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“ vznikla s myšlenkou, aby se co nejvíce mladých lidí
dozvědělo o životě a tvorbě jejich vrstevníků v terezínském ghettu. A nadto, aby do svého života dnešní kluci a holky přenesli jejich poselství a při řešení úkolů zažili i něco z tehdejší solidarity a přátelství mezi dětmi v temných časech. Nápad studentů a učitelů Přírodní školy hned podpořili pamětníci, kteří holocaust přežili i Židovské muzeum v Praze.

1. kolo proběhlo od 15. září do 15. října 2011. Soutěžící pracovali každý za sebe a jejich úkolem bylo pomocí knih, internetu a vzpomínek známých co nejvíce proniknout do doby 30. a 40. let, reality protižidovských opatření v době protektorátu i deportací do terezínského ghetta. Část úkolů mělo vědomostní, část kreativní ráz. Do řešení 1. kola se zapojilo více než sto účastníků z 24 škol. Více o 1.kole.

2. kolo se uskutečnilo od 1. listopadu 2011 do 6. ledna 2012. V něm již soutěžily týmy kamarádů. Jejich úkolem bylo předně prostudovat vybraná čísla a články z časopisu Vedem, chlapci v Terezíně vydávaného v letech 1942 – 1944 a na základě toho vyplnit pracovní listy pokrývající témata života v Terezíně, života na chlapeckém domově 1, tzv. Republice Škid a rubrik časopisu Vedem a jeho tvorby. Druhým úkolem tohoto kola bylo vytvořit vlastní časopis s podtitulem „Vedem dnes“, který by zachoval základní rubriky svého terezínského jmenovce zachoval, ale odrážel dnešní život mladých lidí ve světle tehdejší doby. Zadání 2. kola si můžete prohlédnout zde. Do 2. kola se zapojilo 23 týmů a téměř 80 mladých lidí ze základních škol a gymnázií z celé republiky. Jejich časopisy budou po posouzení porotou a se souhlasem autorů ke zhlédnutí na těchto stránkách. Více o 2.kole.3. kola zúčastnili pouze ti, kteří se zapojili do kola druhého. Uskutečnilo se začátkem března v Terezíně. Více o 3.kole.


Ve středu 20. června se od 15:00 v prostorách kina Aero uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže Převezměte terezínskou štafetu (viz www.vedem-terezin.cz/soutez ). Několik desítek mladých lidí z celé republiky se zde setkalo s pamětníky terezínského ghetta a převzalo z jejich rukou ocenění za svou celoroční práci věnovanou studiu a oživení životních osudů a tvorby dětí a mládeže v Terezíně. Program byl zakončen projekcí filmu Alfreda Radoka Daleká cesta.
Tisková zpráva k setkání a vyhlášení 2. a 3.kola.


Terezínká štafeta stále pokračuje - přidej se i ty!