Vedem - Cesta terezínských kluků stále pokračuje

Před sedmdesáti lety, v těžkých podmínkách terezínského ghetta, se skupina hochů rozhodla vzít osud do svých rukou. Na chlapeckém Domově 1 ustavili vlastní samosprávu a začali vydávat časopis, který pravidelně vycházel téměř dva roky. Do něj ti, kteří čekali na transport do pekla koncentračních táborů, vtělili nejen své vzpomínky, obavy a radosti, ale i poselství pro ty, kteří se dožijí šťastnějších časů.

 

Výstave vám představí, v jakých podmínkách chlapci žili a tvořili, i co si společně z časopisu každý pátek četli. Chceme však také ukázat, jak jejich cesta pokračuje dodnes a inspiruje další a další mladé lidi. Snad povzbudí i vás, abyste do jejich příběhu vstoupili také.


 

Poděkování

 

Poděkování patří všem, kdo nám pomohli nejen při přípravě této výstavy, ale i při naší cestě k odkrývání minulých osudů a událostí: Terezínské iniciativě a všem pamětníkům, kteří se s námi podělili o vzpomínky a životní moudrost, především pak Jiřímu Bradymu a Chavě Pressbur-ger; Židovskému muzeu v Praze, které velkoryse vyšlo vstříc všem našim plánům a kde jsme vždy nalezli pomoc, podporu a zázemí; Památníku Terezín
za laskavé zapůjčení materiálů, které na výstavě využíváme i za dlouhodobou podporu našich aktivit v Terezíně; všem žákovským a studentským týmům účastnícím se soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“, jejich učitelům i rodičům za úžasnou práci, nadšení, vytrvalost a přátelství. Nadačnímu fondu obětem holocaustu, který laskavě podpořil putování výstavy napříč městy po celé naší zemi. Především však děkujeme všem živým i zemřelým klukům a holkám z terezínského ghetta, kteří nás při práci inspirovali, podporovali, informovali a přes propast času vytvořili spolu s námi nádherné společenství. Jim i dalším, kteří jejich štafetu jednou převezmou, je naše práce věnována…