STADTPARK

Ĉi tie estis flegata parka aranĝo kaj poste enkadre de plibeliga laborbrigado estis tie konstruita ligna infana pavilono kaj aliaj ekipaĵoj por infanoj.

MALGRANDA RIMARKIGO

Ne malproksime de Vrchlabí mi promenis hodiaŭ kun Cumel. Subite proponis sin al mi vidaĵo tipe terezina kaj efektive monstra. Maljuna sinjoro kaj maljuna kaduka avino staris kontraŭ mi. Kaj jen! La sinjorino ekĝemis, tuta tremis kaj fermis la okulojn. La maljuna sinjoro kiel vera samariano tuj alsaltis kaj je mia teruriĝo komencis froti la dorson de la maljunulino. Post momento la avinjo  malfermis la okulojn kaj deprimita balancpaŝe estis foriranta. Mi rigardis post ŝi mirigite, opiniante, ke mi vidis epilepsian atakon. La sinjorino rimarkis miajn rigardojn, societe dolĉe ekridetis kaj per koka voĉeto ekgrakis:  Pulo min pinĉis en la dorso kaj mia maljunulo min gratis.

Akademie

FOTOGRAFAĴO STADTPARK